Εταιρία

Η εταιρία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και οικογενειακή παρουσία 30 ετών στην αγορά των προϊόντων καθαρισμού.

Η ELCHEM αναπτύσσει και παρέχει προϊόντα, λύσεις και επαγγελματικές υπηρεσίες κυρίως σε βιομηχανικά πλυντήρια και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Ο προσανατολισμός της εταιρίας είναι ξεκάθαρα B2B.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι:

  • Επαγγελματικά καθαριστικά προϊόντα ιματισμού

  • Λύσεις για την οργάνωση βιομηχανικών πλυντηρίων

  • Τεχνική υποστήριξη

Κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής της εταιρίας είναι η αφοσίωση στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η δέσμευση για συνεχή προσπάθεια βελτίωσης προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικό μέλημα της ELCHEM αποτελεί ο σεβασμός στο περιβάλλον και το χαμηλό και ελεγχόμενο κόστος καθαρισμού. Αυτά αποτελούν και τις κύριες πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας.Βρίσκεστε εδώ: Εταιρία